Konference 2018

Den 22. august 2018 afholdt MATURE-teamet projektkonference i Vejle på Munkebjerg Hotel. Formålet var at formidle projektets resultater, at give forskellige perspektiver på de samfundsmæssige konsekvenser af den aldrende befolkning og at skabe netværksmuligheder for folk, der er interesserede i emnet.

Komferencens program indeholdt en række talere fra MATURE-teamet, internationale gæster og partnere, som alle havde forskellige tilgange til gerontologi. Emnerne varierede fra robotteknologi til kunst og vidner om de mange facetter, der knytter sig til aldring.

Blandt konferencens talere var medlemmerne af vores internationale advisory board. Deres præsentationer kan ses i fuld længde herunder.

Britt Östlund: Welfare technologies and robots – how we make them our own.

I denne præsentation fra MATURE projektkonferencen i 2018 taler Britt Östlund om, hvad vi kan lære af tidligere brug af teknologi i ældreplejen og stiller spørgsmålet: Hvad kan erstattes af teknologi og robotter, og hvad kan ikke erstattes?

Desmond O’Neill: The Art of the Longevity Dividend.

I sin præsentation stiller Desmond O’Neill følgende spørgsmål: Anerkender jeg, at der findes en aldringsbonus? Glæder jeg mig over min egen aldring? Kan vi forene vores eksistentielle sårbarhed med idéen om aldringsbonus?

Marjolein Broese van Groenou: Determinants and outcomes of care networks in later life.

Med denne præsentation giver Marjolein Broese van Groenou et sociologisk blik på forbindelserne mellem uformel og formel pleje og sætter det i et større samfundsmæssigt perspektiv.

Moon Choi: Factors influencing older adult’s willingness to share their information in data-based health care innovation.

I denne præsentation taler Moon Choi om forskellige generationer af ældre voksne og deres synspunkter med hensyn til privatliv i brugen af ​​teknologi i ældreplejen.

Simon Biggs: Inclusion, voice, dementia and the future of public health.

Efter MATURE projektkonferencen gav Simon Biggs denne præsentation på VIVE om holdninger til demens i samfundet, som de opleves af mennesker med demens, plejere og ansatte inden for sundhed, velfærd og service.