Centrale interessenter

SCOPE følges af en lang række centrale interessenter og aktører. De er alle repræsentereret i SCOPEs referencegruppe, som følger projektet og har til formål at kvalificere anvendeligheden af SCOPE