BUD (Børn og unge i Danmark – Velfærd og trivsel)

BUD (Børn og unge i Danmark – Velfærd og trivsel) er en forløbsundersøgelse, som belyser børnevelfærd i et udviklingsperspektiv. Der sættes fokus på velfærd og trivsel gennem otte velfærdsdomæner, som tilsammen dækker knap 40 komponenter og omkring 100 indikatorer. De otte domæner er:

 • Materiel velfærd
 • Globalisering, boligforhold og lokalområde
 • Helbred og sikkerhed
 • Dagpasning og uddannelse
 • Sociale relationer
 • Adfærd og livsstil
 • Fritid og medborgerskab
 • Subjektiv trivsel.

Mange af indikatorerne er relevante for både små og store børn, mens andre kun har relevans for bestemte aldersgrupper. Det har den betydning for datagrundlaget, at jo ældre børnene er, desto flere indikatorer er der.

Metode

Undersøgelsen bygger på paneldata. Det indebærer, at man ud over at kunne belyse udviklingen over tid for forskellige årgange af børn også har mulighed for at følge udviklingen for de samme børn og gennemføre egentlige kausale analyser. Et kausalt spørgsmål, som eksempelvis kan undersøges, er, om de børn, der har trivselsproblemer i 3-årsalderen, bliver ved med at have vanskeligheder gennem deres opvækst, og hvordan kan det da forklares?

Datagrundlaget stammer både fra surveys og registre. Mens survey-delen bidrager med data, som belyser børns og unges hverdagsadfærd, bidrager registerdelen med sociodemografiske baggrundsoplysninger om undersøgelsens børn samt centrale børnevelfærdsindikatorer, fx oplysninger om karaktergennemsnit eller skadestuebesøg.

Respondenter inddeles i fem aldersgrupper: de 3-, 7-, 11-, 15- og 19-årige. Man glider ud af undersøgelsen som aktiv svarperson ved 19-årsalderen, og samtidig kommer der ved hver dataindsamling nye 3-årige til. Der er hidtil indsamlet data i 2009, 2013, 2017 og 2021. Bruttostikprøven i 4. undersøgelsesrunde består af ca. 12.000 personer fra kohorterne 2001 (19 år), 2005 (15 år), 2009 (11 år), 2013 (7 år) og 2017 (3 år), som alle har fødselsdag i månederne august-oktober.

Målgruppe for undersøgelsen

Undersøgelsens målgruppe er i bred forstand aktører på det børnesociale område (beslutningstagere, politikere, fagfolk, forskere, studerende).

År for undersøgelsesrunder

Hidtil er der indsamlet data i 2009, 2013, 2017 og 2021.

Antal deltagere i undersøgelsen

Respondenter inddeles i fem aldersgrupper: de 3-, 7-, 11-, 15- og 19-årige. Man glider ud af undersøgelsen som aktiv svarperson ved 19-årsalderen, og samtidig kommer der ved hver dataindsamling nye 3-årige til.

Bruttostikprøven i 4. undersøgelsesrunde består af ca. 12.000 personer fra kohorterne 2001 (19 år), 2005 (15 år), 2009 (11 år), 2013 (7 år) og 2017 (3 år), som alle har fødselsdag i månederne august-oktober.

Temaer i undersøgelsen

Undersøgelsen belyser børnevelfærd i et udviklingsperspektiv og herunder temaerne:                         

 • Materiel velfærd
 • Globalisering, boligforhold og lokalområde
 • Helbred og sikkerhed
 • Dagpasning og uddannelse
 • Sociale relationer
 • Adfærd og livsstil
 • Fritid og medborgerskab
 • Subjektiv trivsel.

Validerede måleinstrumenter

SDQ. Undersøgelsen trækker endvidere på en række måleinstrumenter, som har været anvendt i andre danske og internationale studier.

Hvornår er næste undersøgelse planlagt?

2025