ECO Nøgletal

ECO-Nøgletal rummer en lang række nøgletal på kommuneniveau. Nøgletallene belyser kommunernes økonomi, udgiftspolitiske prioriteringer og befolkningssammensætning. Oplysningerne spænder vidt på tværs af landets kommuner og over tid. ECO-Nøgletal er sat i verden som et informationsværktøj til kommunale beslutningstagere, og det er i sin grundform et nøgletalssystem, som de enkelte kommuner kan tegne abonnement på. Dataene giver et overblik over kommunernes samlede økonomi såvel som udviklingen på alle væsentlige serviceområder.

Metode

ECO-Nøgletal opdateres årligt, efterhånden som oplysninger bliver tilgængelige fra Danmarks Statistik og andre datakilder. Nøgletallene rummer muligheder for sammenligning med landsgennemsnit og sammenligningsgrupper.

Ud over de kommunespecifikke nøgletal vedrørende faktiske udgifter indeholder ECO også et beregnet mål for, hvor store udgiftsbehovene er på de enkelte serviceområder. Målet er beregnet ud fra strukturelle og socioøkonomiske baggrundsvariable.

Gå til vores temaside om ECO Nøgletal for at lære mere. 

Læs mere

Igangværende undersøgelser baseret på forløbsdataene:

Andet:

Kommunetal