SCOPE

SCOPE-projektet følger udviklingen i børn og unges science-kapital. Vi bruger begrebet science-kapital om børnenes viden, holdninger og oplevelser i forbindelse med natur, teknologi og sundhed. Kapitalen kommer fra inspiration og erfaringer fra hjemmet, skolen, fritiden og hverdagen generelt. Børnenes science-kapital har betydning for deres senere muligheder og valg i livet.

Metode

I SCOPE-projektet indsamler vi spørgeskemadata i 2022 og 2025 blandt børn og unge i grundskolen samt på ungdomsuddannelser (både GYM og EUD). Dataene giver mulighed for at undersøge og følge udviklingen i science-kapitalen. Hvis projektet forlænges, vil der være en tredje runde dataindsamling i 2028.

Dataene indsamles via et forskningsbaseret kvantitativt måleredskab, som udvikles gennem projektet. Måleredskabet vil fremover kunne bruges til at vurdere virkningen af initiativer og projekter på det naturfaglige område. Derudover vil vi med SCOPE-projektet få et datasæt, der kan bruges til forskning i børn og unges forhold til natur, teknologi og sundhed. Datasættet vil også inkludere data indsamlet blandt forældre og lærere.

Gå til vores projektside om SCOPE for at lære mere.

Målgruppe for undersøgelsen

Målgruppen er undervisere og lærere på grundskoler, gymnasier, erhvervsuddannelser og professionshøjskoler. Derudover er målgruppen forskere på universiteter og professionshøjskoler i og uden for SCOPE-konsortiet. Endelig kommer BUVM, LIFE Fonden samt organisationer og interessenter på uddannelsesområdet, hvoraf flere af dem er repræsenterede i SCOPEs referencegruppe.

År for undersøgelsesrunder

Der indsamles spørgeskemadata til hovedundersøgelsen i 2022 og 2025 blandt børn og unge i grundskolen samt på ungdomsuddannelser (både GYM og EUD). Pilotundersøgelsen forventes gennemført i efteråret 2021.

Antal deltagere i undersøgelsen

Det forventede antal deltagere i hovedundersøgelsen (2022 og 2025) er:

Grundskolen:

  • 500 elever i 3., 6. og 9. klasse,
  • 600 forældre til elever i 0., 3, 6. og 9. klasse
  • 300 lærere.

De gymnasiale uddannelser:

  • 4.000 gymnasieelever på 2. årgang
  • 300 lærere.

Erhvervsuddannelser:

  • 750 EUD-elever på GF2
  • Ca. 150 lærere.

Temaer i undersøgelsen

SCOPE-projektet følger udviklingen i børn og unges science-kapital. Det dækker over børnenes viden, holdninger og oplevelser i forbindelse med natur, teknologi og sundhed. Kapitalen kommer fra inspiration og erfaringer fra hjemmet, skolen, fritiden og hverdagen generelt.

Validerede måleinstrumenter

SCOPE er inspireret af det engelske forskningsprojekt ASPIRES og udvikler med inspiration her fra et dansk måleredskab til måling af science-kapital. Måleredskabet udvikles på baggrund af pilotundersøgelsen og forventes klar omkring august 2022.

Hvornår er næste undersøgelse planlagt?

Hvis projektet forlænges, vil der være en tredje runde dataindsamling i 2028.

Læs mere

Igangværende undersøgelser baseret på forløbsdataene: