Trivselsundersøgelsen blandt anbragte børn og unge

Trivselsundersøgelsen blandt anbragte børn og unge er en kortlægning af, hvordan anbragte 11-17-årige trives i forhold til deres anbringelsessted, familie, skole, helbred, fritid, relationer og netværk. Undersøgelsen er initieret af Social- og Ældreministeriet og tager udgangspunkt i de temaer, der er grundstammen i servicelovens formålsparagraf om særlig støtte til børn og unge. Disse temaer bliver supplereret med temaer omkring børn og unges kendskab til egne rettigheder og deres egen oplevelse af anbringelsen.

Metode

Undersøgelsen er gennemført hvert andet år fra 2014-2020 som en spørgeskemaundersøgelse blandt anbragte børn og unge på 11, 13, 15 og 17 år. Stikprøven består af ca. 2.600 børn og unge, hvor de 11- og 13-årige bliver interviewet face-to-face, mens de 15- og 17-årige først får tilbudt, at de kan besvare spørgsmålene gennem et webbaseret skema, hvorefter face-to-face interview tilbydes. Undersøgelsen er gennemført i 2014, 2016 og 2018 for alle fire aldersgrupper og i 2020 for de 15- og 17-årige. Grundet coronapandemien og den deraf følgende udsættelse af dataindsamlingen i 2020 hænger data fra 2020 ikke sammen med de tre foregående dataindsamlinger som forløb.

Målgruppe for undersøgelsen

  • Praktikere på feltet, dvs. både socialrådgivere, pædagoger og ledere af anbringelsestilbud
  • Kommunale beslutningstagere, der gerne vil vide noget om det felt, de sidder og beslutter noget om
  • Ministerier, der har udsatte og anbragte børn og unge som genstandsfelt

År for undersøgelsesrunder

Undersøgelsen er gennemført i 2014, 2016 og 2018 for alle fire aldersgrupper og i 2020 for de 15- og 17-årige.

Antal deltagere i undersøgelsen

Undersøgelsen gennemføres hvert andet år som en spørgeskemaundersøgelse blandt anbragte børn og unge på 11, 13, 15 og 17 år. Stikprøven består af ca. 2.600 børn og unge.

Temaer i undersøgelsen

Undersøgelsen er initieret af Social- og Ældreministeriet og tager udgangspunkt i de temaer, der er grundstammen i servicelovens formålsparagraf om særlig støtte til børn og unge. Disse temaer bliver supplereret med temaer omkring børn og unges kendskab til egne rettigheder og deres egen oplevelse af anbringelsen.

Validerede måleinstrumenter

SDQ.

Hvornår er næste undersøgelse planlagt?

Social- og Ældreministeriet planlægger at udvide undersøgelsen til at omfatte børn og unge i forebyggende foranstaltninger, så undersøgelsen dækker børn og unge i udsatte positioner. Denne skal gennemføres igen i efteråret 2022 og dermed fungere som baseline for Børnenes Lov, der træder i kraft i 2023.