Podcast - Åben skole

Formålet med Åben Skole var at skabe en mere varieret og motiverende undervisning ved at åbne skolen mod samfundet igennem inddragelse af det lokale idræts-, kultur- og foreningsliv samt de kommunale musik- og billedskoler i skolens hverdag. I dette afsnit hører vi, hvordan det er gået med ambitionerne, siden reformen trådte i kraft i 2014, og vi besøger Langebjergskolen i Fredensborg Kommune, hvor man arbejder projektbaseret og systematisk inddrager bl.a. lokale virksomheder og kulturinstitutioner i undervisningen. Længde: 24:02 min.

Du kan læse mere om Fredensborg Kommunes portal Skolen i Virkeligheden her:
https://skolenivirkeligheden.dk/

Du kan læse VIVE’s evalueringsrapporter om Åben skole her:
Den længere og mere varierede skoledag
Ekstern evaluering af Projekt Udvikling af Udeskole

Du kan finde flere materialer og inspiration til Åben Skole på emu.dk

Medvirkende

Charlotte Schlichtkrull, lærer på Langebjergskolen, Fredensborg Kommune

Louis, elev i 3. kl. på Langebjergskolen, Fredensborg Kommune

Else Ladekjær, forsker på VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd