Podcast - Lektiehjælp og faglig fordybelse

Med det øgede fokus på lektiehjælp og faglig fordybelse var det reformens hensigt, at alle elever – uanset deres baggrund – kan få den nødvendige faglige hjælp og støtte til skolearbejdet. På Vestbjerg Skole ved Aalborg har man prøvet flere modeller for lektiehjælp og faglig fordybelse. I dette afsnit fortæller en af skolens lærere om erfaringer og erkendelser og om, hvorfor Vestbjerg Skole ikke er blevet en lektiefri skole. Længde: 18:57 min.


Du kan læse VIVE’s evalueringsrapporter om lektiehjælp og faglig fordybelse her:

Lektiehjælp og faglig fordybelse
Den længere og mere varierede skoledag

Du kan finde materialer og inspiration til lektiehjælp og faglig fordybelse her på emu.dk

Medvirkende

Louise Vibech Frederiksen, lærer på Vestbjerg Skole i Aalborg Kommune

Ida og Nina, elever i 7. klasse på Vestbjerg Skole i Aalborg Kommune

Vibeke Myrup Jensen, seniorforsker på VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd