Tryghed i boligområderne

I forskellige undersøgelser af kriminalitet i udsatte boligområder, som VIVE står bag, er det dokumenteret, at der i udsatte boligområder er en væsentlig højere forekomst af kriminalitet blandt unge.

Forskningsmæssigt er det interessant, hvordan det kan være, at der er denne højere forekomst af kriminalitet i de udsatte boligområder. Skyldes det sammensætningen af mennesker i de udsatte boligområder (altså at mennesker, der har en forholdsvis stor tilbøjelighed til at begå kriminalitet, uanset hvor de bor, er koncentreret i udsatte boligområder), eller skyldes det, at der netop er en koncentration af personer, der begår kriminalitet, og at det at bo koncentreret sammen med andre, der begår kriminalitet, øger omfanget af kriminalitet, som hver enkelt begår; det vil sige negative områdeeffekter? Det er nogle af de spørgsmål, VIVE beskæftiger sig med.

Derudover undersøger vi også tryghed i udsatte boligområder. Vi ved fra undersøgelser vi har lavet, at godt 7 ud af 10 borgere i udsatte boligområder generelt er trygge i deres boligområder, mens det i befolkningen gælder, at 9 ud af 10 generelt er trygge. Vi undersøger blandt andet, hvordan det kan være, at borgere i udsatte områder er mindre trygge, og hvordan det hænger sammen med forekomsten af kriminalitet.

Udgivelser