Vold i nære relationer

En del vold i Danmark foregår i nære relationer. Det kan være partnervold eller forældre, der udøver vold eller overgreb over for deres børn. Volden kan være fysisk såvel som psykisk, og den bliver kun i de færreste tilfælde anmeldt til politiet.

VIVEs forskning på området er bred og inkluderer både vidensopsamlinger, nationale omfangsstudier af både fysisk, psykisk og seksuel vold og casestudier af specifikke problemstillinger. Studierne sætter blandt andet fokus på:

  • børns forhold og oplevelser, når de kommer på et krisecenter sammen med deres mødre
  • partnervold blandt LGTB+-personer
  • partnerdrab og forældres drab på børn
  • konsekvenserne af at være voldsudsat
  • vold mod etniske minoritetskvinder, for eksempel i forbindelse med en skilsmisse.

VIVEs forskning på området bidrager til at synliggøre samfundsproblemer, som kan være svære at få greb om, da det finder sted i de nære relationer. VIVE undersøger også de voldsudsattes egne perspektiver, og hvordan omgivelserne reagerer på partnervold. Denne viden er vigtig for at sikre, at indsatser med videre udvikles på de bedst egnede måder.  

Undersøgelser i gang

VIVE udvikler behandlingsmodel til børn udsat for seksuelle overgreb (2020-2023).

VIVE evaluerer model til styrkelse af den kommunale indsats over for voldsudsatte (2023-2025).

Lokale dynamikker i en transnational kontekst – et casestudie af udsathed for vold og muligheder for støtte blandt etniske minoriteter i Odense og omegn (2022-2025).

Udgivelesr

Henze-Pedersen, S. (2020). "Jeg savner far": Børns komplekse følelser, når de flytter på krisecenter med deres mor. I H. Oldrup (red.), Vold i familien: Viden for fagfolk (s. 279-295). Akademisk Forlag.

Henze-Pedersen, S. (2021). 'Because I Love Him': Children's Relationships to their Parents in the Context of Intimate Partner Violence. Childhood, 28(2), 231-244.

Henze-Pedersen, S. (2022). The Ghost of Violence: The Lived Experience of Violence after the Act. Violence Against Women, 28(1), 194-210.

Henze-Pedersen, S., & Järvinen, M. (2021). Displaying Family at a Women's Refuge. The Sociological Review, 69(6), 1229-1243.

Liversage, A. (2022). Abducting children abroad: gender, power and transnational mobility in immigrant family conflicts. Violence Against Women, 28(5), 1139-1157.

Liversage, A. (2022). Experiencing ‘nikah captivity’ in the West. Gendered conflicts over ending Muslim marriages. Journal of Muslims in Europe, 11(1), 215–239.

Liversage, A. (2022). Having the lower hand: investigating interaction in the life course narratives of immigrant women exposed to partner abuse. Journal of Interpersonal Violence, 37(15-16), NP13203-NP13225.

Liversage, A. (2020): Vold i familier med etnisk minoritetsbaggrund. I H. Oldrup (ed.): Vold i familien – Viden for fagfolk. Akademisk Forlag, s. 220 - 232.

Liversage, A. & J. Petersen (2020): Etniske minoritetskvinder og skilsmisse – med fokus på muslimske praksisser. København: VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

Martin, H. M., Frøslev-Thomsen, J., & Poulsen, J. B. (2022) Partnervold i LGTB+-forhold: Oplevelser af partnervold og erfaringer med støttetilbud.

Ottosen, M. H. (2020). Psykisk partnervold. I H. Oldrup (red.), Vold i familien: Viden for fagfolk (1 udg., s. 78-96). Akademisk Forlag.

Ottosen, M. H., & Henze-Pedersen, S. (2021). Fysisk vold og seksuelle overgreb mod børn. VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

Ottosen, M. H., & Østergaard, S. V. (2018). Psykisk partnervold: En kvantitativ kortlægning. VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. VIVE Rapport

Ottosen, M. H., & Østergaard, S. V. (2022). Partnervold i Danmark 2020. VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. VIVE Rapport

Ottosen, M. H., Bom, L. H., Rasmussen, N., & Boserup, B. (2022). Drab i familien: Når børn bliver ofre. Djøfs forlag.

Ottosen, M. H., Frederiksen, S., & Henze-Pedersen, S. (2020). Psykisk vold mod børn i hjemmet: Et vidensgrundlag. VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. VIVE Rapport

Ottosen, M. H., Østergaard, S. V., Bom, L. H., & Poulsen, J. B. (2022). Danskernes kendskab til partnervold. VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

Vincent, S., Bøg, M., & Lindberg, M. R. (2017). Børn, der oplever vold i familien: Omfang og konsekvenser. SFI-Rapport Nr. 17:02