vive.dk 2.0

VIVE har fået ny hjemmeside. Læs her om fornyet præsentation af VIVEs viden og eksperter

Så er VIVEs nye hjemmeside i luften. Det blev en lang fødsel, og som med andre system-projekter kan eventuelle børnesygdomme ikke afvises. Men nu slipper vi den løs. Læs med her om noget af det nye og om formålene med sitet.

Baggrunden for at lave en ny version af vive.dk har fra brugerside blandt andet været ønsker om bedre at kunne overskue, hvad VIVE arbejder med og har af ekspertise. Der har også været ønsker om hurtigere svartider, når man bruger sitet, og bedre søgemuligheder.

Fra internt hold har vi blandt andet ønsket at få sitet løftet visuelt, så det passer til vores grafiske linje, og lave en tydeligere skelnen mellem, hvad der er VIVEs vidensproduktion, og hvad der er VIVEs deltagelse i debatter.

Formålet med det nye site er at prøve at imødekomme de eksterne og interne ønsker til et velfungerende vive.dk.

Vidensområder

VIVEs udgivelser, projekter, forskere og analytikere, nyheder og arrangementer er nu knyttet til et eller flere af otte vidensområder. De otte områder skal hjælpe med bedre at overskue, hvad VIVE beskæftiger sig med.

VIVEs otte vidensområder

Navigation - hovedmenu og lokalmenuer

Den traditionelle topmenu er sendt på pension og erstattet af en overlay-menu. Den aktiveres fra et menu-ikon ved siden af ikonet for det globale søgefelt.

Overlay-menuen har en primær menu med indgange til Viden, Aktuelt, Medarbejdere og Om VIVE. Hver indgang leder til en underpunkter og flere valg. Endelig er der en sekundær menu med hurtiglink til udvalgte sider og til den engelsksprogede udgave af vive.dk.

Hovedmenuen på vive.dk

Footeren på alle websiderne indeholder også de standardinformationer, man som bruger forventer at finde.

Navigation på og organisering af fx temasider og andre større sider som denne eller sider med undersider sker nu på en ny sidetype – Long-reads. I stedet for at fordele indhold på en temaside på flere undersider, bliver indholdet nu fordelt på en og samme side.

Fra en lokalmenu kan man så klikke sig ned/op til det menupunkt, man vil ind på.

Via farvefyld i en topbar kan man følge med i, hvor langt man er på siden i forhold til sidens samlede længde, når man scroller ned over siden.

Temasider

Temasiderne er fortsat en mulighed for at tilgå særlige emneområder og få overblik over udgivelser og eksperter på området, vidensoverblik, nøgletal m.m.

Temaerne har både deres egen samlede oversigtsside og er tilknyttet vidensområderne.

Temasiderne er en af de indgange til VIVEs viden, der har det største udviklingspotentiale for bedre at imødekomme brugernes behov for at finde viden om de mere specifikke velfærdsområder. Vi har allerede mange temasider, men der er rum og behov for flere endnu.

Farver og grafik

Der er kommet en blå farve og baggrundsgrafikker til det visuelle udtryk.

Eksperter – hierarki og præsentation

En vigtig del af det nye vive.dk er at synliggøre VIVEs eksperter mere. Det skal være let at finde en ekspert inden for et bestemt emne. Derfor har alle forskere og analytikere fået betegnelsen eksperter og en særlig indgang på vive.dk til eksperter.

I toppen af forskernes og analytikernes profiler på vive.dk vil det fremgå, hvilke vidensområder, de især beskæftiger sig med, men også mere specifikt deres kompetenceområder. Der sker ved at vise de emneord og kompetencer, FA’erne har markeret på dem selv, samt hurtigt at kunne vise manchetteksten/introteksten til personprofilerne.

For både ekspertoversigten og oversigten over alle medarbejdere gælder det, at der nu først sorteres hierarkisk og derpå alfabetisk. Således kommer professorer først på ekspertlisten og videnskabelige assistenter og analytikere til sidst. På medarbejderoversigten står cheferne først.

Oversigtsliste over VIVEs eksperter.

Ekspertprofiler

Personprofilerne kan vises på flere forskellige måder. Som default er for eksperter valgt visningen 'Udgivelser', som viser en publikationsliste (enten som liste eller som kort). Udgivelserne er sorteret efter type, som man hurtigt kan navigere til via en oversigt, der også viser antallet af publikationer i hver type-kategori.

Man kan også vælge visningen 'Profil', som i prosatekst fortæller om personen.

Søgning efter indhold

Flere steder på sitet er der mulighed for at skærpe søgninger efter indhold.

Søgningen kigger i alt indhold på sitet - inden for det felt, som søgningen vedrører, fx udgivelser. Der søges også i meta-informationer, der ikke umiddelbart er synlige på sitet, fx emneord og kompetencer, der er knyttet til indhold/person.

En søgning i fritekstfeltet (standardsøgefeltet) sorterer resultaterne efter relevans (hvor godt søgeordet matcher indhold). En avanceret søgning i de øvrige felter sorterer resultaterne efter dato med nyeste først.

Søgemuligheder - her efter udgivelser

Den engelske side

Den engelsksprogede version af vive.dk er foreløbig begrænset til kortfattet at præsentere organisationen, eksperter og medarbejdere og videnskabelige udgivelser (engelsksprogede udgivelser).

Næste fase for justeringen af vive.dk er at udbygge den engelsksprogede del af sitet til et mere forsknings- og forskerrelateret site. Det tager vi fat på efter sommerferien.

Valgmuligheder for visninger af lister

Oversigtslisterne over udgivelser, igangværende undersøgelser, medarbejdere, eksperter, nyheder og arrangementer kan nu vises på to måder – man vælger med en toggle-funktion. Den ene visning er kort med billeder og indhold, den anden er uden billeder, men fx med mulighed for at åbne for manchetindholdet for yderligere informationer uden at skulle klikke ind på en post.

En cookie sørger for at huske, hvad man som bruger har valgt af visning. Så næste gang, brugerne kommer til samme listevisning, vil valget være tilpasset det seneste valg.

Den samme liste med udgivelser vist på de to forskellige måder, hvor den ene har få nøgleinformationer og billeder, og hvor den anden har flere informationer og andre muligheder.