Webinar

Se webinaret: Barnevern i Norge under utvikling. Trends i politisk debatt, lovgivning og stønadsystem

  • 23. MAR 2021 kl. 14:00 - 15:00
  • Gratis
  • Børn, unge og familie
Arkivfoto: Ole Bo Jensen/VIVE
Se webinaret: Barnevern i Norge under utvikling. Trends i politisk debatt, lovgivning og stønadsystem

VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd inviterer i samarbejde med Københavns Professionshøjskole, OsloMet Universitet, Tampere Universitet, Stockholms Universitet til tværnordisk webinarrække om Udsatte børn og unge i Norden: Trends inden for politik, professioner og lovgivning. Dette webinar i rækken fokuserer på Norge.

Præsentation fra dagens oplæg

I Norden er det børnesocialområde under udvikling. I både Sverige og Norge blev der sidste år gennemført ny lovgivning på socialområdet. I januar 2021 kom den danske regering med oplæg til væsentlige ændringer i lovgivningen. I Finland er der ikke foretaget ændringer i rammelovgivningen siden 2008, men der også en høj grad af dynamik og genfortolkning, også på lovgivningsniveau. På mange områder inden for det socialpolitiske felt følges landende altså ad, og der er løbende debat omkring, hvordan man bedst støtter børn og unge i udsatte positioner.

Webinarrækken Udsatte børn og unge i Norden: Trends inden for politik, professioner og lovgivning består af i alt fire webinarer. Gennem disse kan du blive klogere på centrale tendenser på området for udsatte børn og unge i henholdsvis Sverige, Norge, Finland og Danmark. Hvert webinar er bygget op omkring et fagligt oplæg af en fremtrædende forsker fra et af de fire lande.

På dette webinar kan du opleve forsker Elisabeth Backe-Hansen.