Tværfagligt samarbejde om en helhedsorienteret indsats

Udkommet januar 2024

Sammenfatning af viden peger på, at et vellykket tværfagligt samarbejde typisk kræver, at man både skal arbejde med rammer, mål, roller og den viden, som er nødvendig for at indgå i samarbejdet.