Webinarer

Er du interesseret i at få overblik over eksisterende viden om et emne inden for det børnesociale arbejde kan du her se alle videnscenterets faglige webinarer og åbningswebinaret.

Webinar: Inddragelse af udsatte børn og unge i kommunernes sagsbehandling

Chefanalytiker i VIVE Hans Skov Kloppenborg fortæller om resultaterne fra en stor undersøgelse, som kortlægger forskelle i udsatte unges inddragelse i egen sag. Det giver et indblik i, hvad der karakteriserer de unge, som føler sig godt eller dårligt inddraget.

Webinar: Kvalitet i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet

Hvad skaber kvalitet i sagsbehandlingens forskellige processer? Og hvilke forhold har betydning, når sagsbehandlingen skal styrkes? Det er spørgsmål og emner, der er behandlet i dette webinar.

Webinar: Børnefrikommuneforsøget – bedre inddragelse og hurtigere sagsbehandling

Målet med Børnefrikommuneforsøget har været at omlægge det børnesociale arbejde, så der bruges færre ressourcer på dokumentation og anden administration. I stedet skal den nære relation til og inddragelse af familien opprioriteres. Det samme skal en hurtig og fleksibel sagsbehandling.
Forsøget har vist, at kommunerne faktisk er kommet langt.

Webinar: Tidlige og forebyggende indsatser

At arbejde med tidlige forebyggende indsatser er ikke enkelt og involverer mange aktører og fagligheder på tværs af den kommunale organisering. Projektchef Katrine Iversen fortæller i webinaret om erfaringer fra 18 kommuners konkrete arbejde med tidligere forebyggende indsatser på børne- og ungeområdet.

Webinar: Effekter af indsatser på anbringelsesområdet

Hvorfor er det så svært at måle effekter på anbringelsesområdet? Det er udgangspunktet for dette webinar, hvor seniorforsker Iben Bolvig fra VIVE præsenterede resultater fra to analyser, der alligevel gør et forsøg.

Åbningswebinar for Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv

Socialstyrelsen, VIVE og Børns Vilkår afholdt åbningswebinar for Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv, onsdag den 16. juni, hvor social- og ældreminister Astrid Krag formelt indviede centeret.