Nyhed 9. AUG 2023

Hjælp med at forbedre skolegangen for børn og unge med særlige behov

  • Dagtilbud, skole og uddannelse
Modelfoto: Ricky John Molloy/VIVE
Svarene skal blive til en liste over de ti vigtigste spørgsmål, der skal tegne retningen for videre forskning og udvikling.

VIVE spørger børn og unge med særlige behov, deres forældre og fagprofessionelle, hvad der skal til for at forbedre skolegangen.

Hvad mener du, der mangler viden om, hvis flere børn og unge med behov for særlig støtte skal kunne gennemføre folkeskolen og en ungdomsuddannelse?

Vi vil gerne høre, hvad du mener, hvis du:

  • Selv har behov for særlig støtte i skolen
  • Tidligere har haft behov for særlig støtte i skolen
  • Er forælder til et barn med behov for særlig støtte
  • Arbejder med børn og unge med særlige støttebehov på en folkeskole, friskole eller privatskole

Særlig støtte kan for eksempel handle om at have behov for hjælpemidler til brug i undervisningen eller ved skolearbejde, ekstra hjælp fra voksne i undervisningen, en særlig planlægning af skoledagen eller en særlig indretning af klassen.

Vi mener, at børn og unge selv, deres forældre og de fagprofessionelle, som er en del af hverdagslivet omkring elever med særlige støttebehov, er de bedste til at svare på, hvad der mangler viden om. Derfor spørger vi jer.

Jeres svar skal blive til en liste over de 10 vigtigste spørgsmål, som skal tegne retningen for videre forskning og udvikling på området.

Spørgeskemaet er en del af undersøgelsen ’Ti skridt til børn og unges uddannelse’ som VIVE gennemfører i et samarbejde med Trygfonden.

Hør chefanalytiker Sarah Richardt Schoop fortælle om undersøgelsen