Nyhed 14. NOV 2023

VIVE-forskere skal undersøge, om en læseindsats til elever, der har svært ved at knække læsekoden, kan fremme både læring og trivsel

  • Dagtilbud, skole og uddannelse
Modelfoto: Ricky John Molloy/VIVE

Seniorforsker Vibeke Myrup Jensen har sammen med kollegerne Jens Dietrichson, Paul Bingley og Mette Friis Hansen fået bevilget 3,2 mio. kr. af Danmarks Frie Forskningsfond. De vil gennemføre et projekt, der undersøger, om en læseindsats til elever i 0. klasse også kan fremme elevers trivsel og mere generelle faglige kompetencer som fx arbejdshukommelse.

Stadig flere børn trives ikke i skolen samtidig med, at de har betragtelige faglige udfordringer fx i form af manglende læsefærdigheder. Der er derfor brug for at udvikle undervisningen, således at trivsel og læring kan fremmes på én og samme gang.

Dette forskningsprojekt skal undersøge, om man via en læseindsat for elever, der har svært ved at knække læsekoden også kan fremme trivsel og mere generelle kompetencer for læring ud over at fremme deres bogstavsforståelse og evne til at afkode ord. Projektet skal også undersøge, om det at give svage læsere en helt særlig undervisning også påvirker trivslen hos alle elever i klassen .

Projektet skal bidrage til ny viden på området ved blandt andet at måle den kausale effekt af en særlig læsetræning på trivsel og fundamentale færdigheder som hukommelse og evne til at bibeholde opmærksomheden omkring et emne.

Derudover skal projektet afdække, hvad det betyder for klassekammeraternes trivsel, hvis man løfter det faglige niveau og styrker udviklingen af fundamentale færdigheder hos svage læsere i klassen. Det er endnu ikke undersøgt i en dansk kontekst.

Samtidig bidrager forskningsprojektet til udviklingen af undervisningen og skolernes praksis, fordi viden om virkningen af en indsats samt de mulige afledte effekter af en særlig tilrettelagt læsetræning er vigtig i prioriteringen af skolens ressourceanvendelse.

"De færreste er uenige i, at læring og trivsel går hånd i hånd, men ikke desto mindre så er det forholdsvis sjældent, at der både måles på de trivselsmæssige og de læringsmæssige fordele ved en særlig læringsindsats," fortæller Vibeke Myrup Jensen.

Hun tilføjer et håb om, at hvis projektet kan vise, at en særlig læringsindsats for udvalgte elever også har en række trivselsmæssige fordele for eleverne selv og måske også for hele klassen, så vil kommuner og skoler i højere grad kunne prioritere den slags indsatser fremadrettet.