Opstartsskemaer

Opstartsskemaer

Når et forløb starter, skal du printe et skema til barnet/den unge og et skema til omsorgspersonen. Husk også oplysnings-skrivelsen fra Social- og Boligstyrelsen.

Du kan finde støtte og råd til, hvordan du støtter barnet/den unge og omsorgspersonen i dataindsamlingen ved at læse i manualen (særligt s. 34).”