Videregivelsesaftale om SCOPE

VIVE ønsker at få videregivet personoplysninger fra skoler/gymnasier i forbindelse med undersøgelsen ”SCOPE”. Det drejer sig om oplysninger om 3., 6. og 9. klasses samt 2.G elevers Uni-Login fra STIL. Derudover ønsker vi at få videregivet kontaktoplysninger på de lærere som underviser i naturfag i 3., 6. og 9. klasse i grundskolen, i 2.G i gymnasiet og på Grundforløb 2 på erhvervsskolerne.

Oplysningerne skal anvendes til at følge de elever, som deltager i SCOPE, samt at indhente enkelte baggrundsoplysninger hos Danmarks Statistik. Som forskningsinstitution har VIVE hjemmel til (lov til) at få videregivet de data, der er nødvendige for det pågældende projekt, så længe at data alene anvendes til videnskabelige og statistiske formål. Hvordan VIVE opbevarer og behandler data beskrives i videregivelsesaftalen.

For at acceptere videregivelsesaftalen, skal du klikke på nedenstående knap og følge anvisningerne.
De oplysninger, du indtaster, bliver registreret i VIVEs datasystem, så vi kan se, hvilke skoler/gymnasier, der har accepteret aftalen.

Når du klikker på linket, bliver du først bedt om at bekræfte, at du har gennemlæst videregivelsesaftalen. Dernæst bliver du bedt om at indtaste følgende oplysninger:

  • Dit navn
  • Skolens/gymnasiets navn og evt. underafdelingens navn
  • Skolens/gymnasiets adresse
  • Din e-mail
  • Dit telefonnummer

Dernæst godkendes videregivelsesaftalen ved, at du trykker godkend.

Når du har trykket godkend, har du accepteret videregivelsesaftalen, hvorved den træder i kraft, og derved er bindende for skolen/gymnasiet i undersøgelsesperioden.

Efter videregivelsesaftalen er godkendt, vil den person, som har angivet sig som godkender, modtage en bekræftelsesmail fra VIVE om, at vi har modtaget godkendelsen.

Bekræftelsesmailen er dokumentation på skolens/gymnasiets godkendelse af videregivelsesaftalen, og at aftalen er indgået mellem VIVE og jeres skole/gymnasie.

Oplysningspligt til forældre og lærere

Når skoler/gymnasier videregiver oplysninger til VIVE, og der igangsættes dataindsamlinger, skal underviserne, eleverne og deres forældre informeres om, hvilke oplysninger VIVE får adgang til (jf. GDPR, artikel 13). VIVE påtager sig denne oplysningspligt.

Det sker via flere kanaler. For det første udarbejder vi en besked, som kan sendes ud til alle forældre og elever over 18 år i de deltagende klasser via AULA/anden online platform. For det andet oplyser vi de deltagende undervisere om undersøgelsen via mail.

Hvis du har spørgsmål omkring videregivelsesvilkår, oplysningspligten eller spørgsmål til undersøgelsen generelt, er du velkommen til at henvende dig til
Mette Friis-Hansen, telefon: 33 48 08 21, eller på mail: scope@vive.dk