Unges møde med ungdomskriminalitetsnævn og retten

Hvordan er det som ung at skulle til møde i ungdomskriminalitetsnævnet eller møde som tiltalt for vold ved retten? Hvordan opleves det og hvordan påvirker det unges hverdag og sociale liv? Det ønsker vi at sætte ord på i to nye forskningsprojekter.

Velkommen til dig, der bidrager til vores forskning og til andre, der interesserer sig for den. På denne side vil vi fortælle lidt om, hvorfor vi laver de to projekter, og hvad det betyder for jer, der vælger at deltage. Vi ønsker at sætte de unges oplevelser med ungdomskriminalitetsnævnet (UKN) og retssystemet i centrum. Det vil vi først og fremmest gøre ved at tale med unge selv og deltage i mødet i UKN/retten, hvis den unge giver os lov. Hvis det er muligt, vil vi meget gerne tale med den unge både før og efter mødet, så vi også kan se, hvad der sker efter mødet og hvordan en eventuel sanktion/straf påvirker den unges hverdag.

Hvis den unge giver lov til det, vil vi også rigtigt gerne læse de relevante sagsakter og tale med personer tæt på den unge. Det kan for eksempel være forældre/værge, kommunale sagsbehandlere/kontaktpersoner/SSP-medarbejdere, forsvarer og eventuel tilsynsførende fra ungekriminalforsorgen.

Projekternes vigtigste formål er at blive klogere på, hvordan vi gør det nemmere for unge at blive hørt, når de skal i ungdomskriminalitetsnævnet og/eller i retten, og hvordan vi bedst forebygger ungdomskriminalitet.

Du kan læse mere om de to projekter her.

Din deltagelse er værdifuld...

Vi sætter stor pris på alle, der deltager. Det er vigtigt for, at vi kan få den bedste viden om, hvordan det opleves at skulle møde i retten eller i UKN og hvilken betydning mødet har for unges hverdag og sociale liv. Under fanen ”Til deltagere” kan man læse mere om, hvordan man som ung, forælder/værge eller som professionel kan bidrage med vigtig viden.

Al deltagelse er naturligvis frivilligt og alt indsamlet viden behandles strengt fortroligt.

Til deltagere

Velkommen - og tak for din interesse!

Information

Alle interviews og viden behandles strengt fortroligt

Det er frivilligt at deltage, og de unge skal selv give lov til, at vi taler med deres forældre og sagsbehandler/andre professionelle om deres sag samt får adgang til deres sagsakter.

De forskere, som får adgang til personlige oplysninger, behandler disse fortroligt. Det betyder, at alle der deltager vil være anonyme og aldrig vil kunne genkendes i det, vi skriver eller siger om projektet eller om dets resultater. Alle oplysninger bliver beskyttet i særlige systemer og af regler for databeskyttelse (GDPR). Det interessante i undersøgelsen er de generelle mønstre i unges erfaringer og oplevelser med at møde i retten eller i ungdomskriminalitetsnævnet. Det er ikke den enkelte unge.

Du kan læse mere om, hvordan vi behandler personlige oplysninger her.

Tak for at du vil deltage – det sætter vi pris på!

Gruppen bag

Vi er i alt fem personer, som arbejder på projekterne. Det er:
Ann-Karina, Britt, Rikke, Theresa og Tea.

Du finder vores kontaktoplysninger her og er altid velkommen til at kontakte os, hvis di ønsker at deltage eller har spørgsmål til projekterne.

Det er enten Ann-Karina, Theresa eller Tea, som vil deltage i den unges møde i UKN/i retten og som vil lave interview.

Kontakt os

Ann-Karina Henriksen, lektor, Københavns Professionshøjskole, M: 61 79 43 46, ankh@kp.dk

Britt Østergaard Larsen, forsker, VIVE,
M: 61 66 03 86, brla@vive.dk

Rikke Fuglsang Olsen, seniorforsker, M: 33 69 77 21, rfo@vive.dk

Theresa Dyrvig Henriksen, forsker, M: 33 48 08 48, tfd@vive.dk

Tea Torbenfeldt Bengtsson, Professor, M: 33 69 77 56, ttb@vive.dk

Om de to forskningsprojekter

Du kan læse mere om de to forskningsprojekter på projekternes hjemmesider, hvor du bl.a. kan finde oplysninger om projekternes varighed.

Sanctions or support? Effects of introducing new system responses to youth crime in Denmark

What is violence? Young offenders’ encounters with the criminal court

Projekterne støttes af…

Projektet om ungdomskriminalitetsnævn er støtte af TRYGFonden.

Projektet om unges møde med retten er støttet af Det Danske Forskningsråd.

Hvor vil jeg kunne læse om resultaterne fra projekterne?

Vi vil løbende oplyse offentligheden om de vigtigste fremskridt og resultater af undersøgelsen, dels på projektets hjemmeside, dels via seriøse journalister fra dagblade, digitale medier og tv. Desuden vil viden fra projektet blive offentliggjort som artikler i internationale videnskabelige tidsskrifter. Vores mål er at sikre, at de unges erfaringer med at skulle møde i retten eller ungdomskriminalitetsnævnet bliver vigtige for det videre arbejde med at forebygge ungdomskriminalitet.