Årgang 95 - Forløbsundersøgelsen af børn født i 1995

Årgang 95 – også kendt som Børneforløbsundersøgelsen – er en forløbsundersøgelse, hvor VIVEs forskere har fulgt og fortsat følger de samme 6.000 børn og deres familier, siden børnene blev født i efteråret 1995. Årgang 95 er en af de få forløbsundersøgelser i Danmark, som følger et repræsentativt udsnit af en generation fra fødslen frem til ungdoms- og voksenlivet. Det giver vigtige svar på, hvordan forhold i opvæksten påvirker børnenes livsforløb.

VIVEs forskere sætter fokus på vigtige faser i børn og unges liv. Det er for eksempel, når moderens barsel slutter, når børnene begynder i børnehave og i skole, og når de skal tage stilling til uddannelse og livet som voksne.

Metode

Undersøgelsen følger børn født mellem den 15. september og den 31. oktober 1995. Undersøgelsen handler både om barnet og dets familie, og man ser på dem, når barnet er henholdsvis 6 måneder, 3 år, 7 år, 11 år, 15 år og 18 år gamle. Barnets mor er interviewet ved alle dataindsamlinger, og barnets far har deltaget, da barnet var 6 måneder, 7 år og 11 år. Siden barnet var 11 år, er det også blevet interviewet. Derudover er datagrundlaget været baseret på spørgeskemaer kombineret med registerdata.

VIVE har fået mulighed for at interviewe de samme 6.000 børn og unge igen i efteråret 2021, når de er 25-26 år.

Gå til vores projektside om Årgang 95 - Forløbsundersøgelsen af børn født i 1995 for at lære mere. 

Målgruppe for undersøgelsen

Undersøgelsen af årgang 1995 giver os en masse vigtig viden om, hvordan det er at være barn og ung i Danmark i dag. Derfor er målgruppen for undersøgelsen bred i den forstand, at alle med interesse i børn og unges trivsel kan finde viden og resultater om børn og unges hverdagsliv og trivsel kædet sammen med socioøkonomiske forhold i spædbørnsalderen, trivsel omkring skolestart og overgang til ungdomsliv og den udsathed og risikoadfærd, som følger deraf.

År for undersøgelsesrunder

1996 (½ år), 1999 (3 år), 2003 (7 år), 2007 (11 år), 2011 (15 år), 2014 (18 år)

Antal deltagere i undersøgelsen

6.000 børn født i efteråret 1995. Børnenes mødre har deltaget i alle runderne, børnenes fædre deltog i 1996, 2003 og 2007, mens børnene selv har deltaget i 2007, 2011 og 2014.

Temaer i undersøgelsen

Temaerne for undersøgelsen udvikler sig sideløbende med, at børnene bliver ældre. Temaerne er:

 • ½ år (1996): Familieforhold, spædbarnets sundhed og udvikling
 • 3 år (1999): Helbred, familieforhold, pasning, relationer, adfærd
 • 7 år (2003): Trivsel ved skolestart, sundhed, årsager til anbringelse af små børn
 • 11 år (2007): Skolegang og fritid, opdragelsesstil, anbragtes særlige livsvilkår
 • 15 år (2011): Skolegang, valg af uddannelse, rusmidler, peers, opdragelsesmønstre, psykisk trivsel
 • 18 år (2014): Uddannelse og social arv, familierelationer, seksualitet, relationer, alkohol og stoffer, kriminalitet

Validerede måleinstrumenter

 • SDQ i 2003, 2007 og 2011
 • Big 5-personlighedsskala i 2011 og 2014
 • Cantrill’s Ladder (livstilfredshed) i 2011
 • Rosenberg’s Self-esteem (RSE) i 2014
 • ADHD-selvrapporteringsskala (ASRS) i 2014

Hvornår er næste undersøgelse planlagt?

I efteråret 2021.