SHILD (Survey of Health, Impairment and Living Conditions in Denmark)

SHILD (Survey of Health, Impairment and Living Conditions in Denmark) er en panelundersøgelse, hvis data er særligt egnede til at undersøge levevilkår blandt mennesker med handicap. Det skyldes, at undersøgelsen har særligt fokus på handicap, funktionsnedsættelse og fysisk og psykisk helbred. Undersøgelsen indeholder derudover bl.a. oplysninger om paneldeltagernes uddannelse, beskæftigelse, ensomhed, familiesituation, vold, diskrimination, samfundsdeltagelse og oplevelser af kommunal sagsbehandling.

Metode

SHILD-data indsamles hvert fjerde år og er hidtil blevet indsamlet tre gange i henholdsvis 2012, 2016 og 2020. Dataene bygger på web-spørgeskemaer med telefonopfølgning. Undersøgelsen omfatter i hver bølge ca. 35.000 personer i alderen 16-64 år, og svarprocenten ligger i alle tre bølger på ca. 50 %.

Målgruppe for undersøgelsen

Interesseorganisationer på handicapområdet, borgere med handicap, forskere.

År for undersøgelsesrunder

SHILD-data indsamles hvert fjerde år og er hidtil blevet indsamlet tre gange i henholdsvis 2012, 2016 og 2020.

Antal deltagere i undersøgelsen

Undersøgelsen omfatter i hver bølge ca. 35.000 personer i alderen 16-64 år, og svarprocenten ligger i alle tre bølger på ca. 50 %.

Temaer i undersøgelsen

Undersøgelsen har særligt fokus på handicap, funktionsnedsættelse og fysisk og psykisk helbred, men indeholder også oplysninger om paneldeltagernes uddannelse, beskæftigelse, ensomhed, familiesituation, vold, diskrimination, samfundsdeltagelse og oplevelser af kommunal sagsbehandling.

Validerede måleinstrumenter

WG6, GALI, UCLA3 loneliness scale

Hvornår er næste undersøgelse planlagt?

2024