Videregivelsesaftale om Læseklar

VIVE ønsker at få videregivet personoplysninger fra skoler i forbindelse med undersøgelsen ”Læseklar”. Det drejer sig om oplysninger om 0. klasses elevers cpr-nummer, hvilket spor at eleven går i samt resultater fra sprogvurderingstesten i 0. klasse. Derudover ønsker vi at få videregivet kontaktoplysninger på de lærere og pædagoger, som skal undervise i Læseklar.

Oplysningerne skal anvendes til at følge elever, som har deltaget i Læseklar fra 0. til 3. klasse, samt at indhente enkelte oplysninger om brugen af Læseklar-materialet hos underviserne. Som forskningsinstitution har VIVE hjemmel til (lov til) at få videregivet de data, der er nødvendige for det pågældende projekt, så længe at data alene anvendes til videnskabelige og statistiske formål. Hvordan VIVE opbevarer og behandler data beskrives i videregivelsesaftalen.

Hent videregivelsesaftale her 

For at acceptere videregivelsesaftalen, skal du klikke på nedenstående knap og følge anvisningerne.
De oplysninger, du indsatser, bliver registreret i VIVEs datasystem, så vi kan se, hvilke skoler, der har accepteret aftalen.

Klik her for at udfylde oplysninger og derefter godkende videregivelsesaftalen

Når du klikker på linket, bliver du først bedt om at bekræfte, at du har gennemlæst videregivelsesaftalen. Dernæst bliver du bedt om at indtaste følgende oplysninger:

  • Dit navn
  • Skolens navn/skoleafdelingens navn
  • Skolens adresse
  • Din e-mail
  • Dit telefonnummer

Dernæst godkendes videregivelsesaftalen ved, at du trykker godkend.

Når du har trykket godkend, har du accepteret videregivelsesaftalen, hvorved den træder i kraft og derved er bindende for skolen i undersøgelsesperioden.

Efter videregivelsesaftalen er godkendt, vil den person, som har angivet sig som godkender, modtage en bekræftelsesmail fra VIVE, om at vi har modtaget godkendelsen.

Bekræftelsesmailen er dokumentation på skolens godkendelse af videregivelsesaftalen, og at aftalen er indgået mellem VIVE og jeres skole.

Oplysningspligt til forældre og lærere

Når skoler videregiver oplysninger til VIVE og der igangsættes dataindsamlinger, skal underviserne, eleverne og deres forældre informeres om, hvilke oplysninger som VIVE får adgang til (jf. GDPR, artikel 13). VIVE påtager sig denne oplysningspligt.

Det sker via flere kanaler. For det første udarbejder vi en besked, som kan sendes ud til alle forældre i de deltagende klasser via AULA. For det andet sender vi en lille folder, som de deltagende elever kan få med hjem. Denne forældrefolder kan også hentes fra hjemmesiden. For det tredje oplyser vi de deltagende undervisere om undersøgelsen via mail.

Hvis du har spørgsmål omkring videregivelsesvilkår, oplysningspligten eller spørgsmål til undersøgelsen generelt, er du velkommen til at henvende dig til
Mette Friis-Hansen, telefon: 33 48 08 21, eller på mail: laeseklar@vive.dk