Forløbsundersøgelser

Her finder du indgange til oversigter over de forløbsundersøgelser, VIVE arbejder med og har indsamlet data om.

På denne side kan du få et overblik over de forløbsundersøgelser VIVE har på velfærdsområdet. Forløbsundersøgelserne følger og indsamler information om den samme gruppe af personer over tid. Det giver et datagrundlag, som varetages med stor omhu, og som kan bruges til at belyse mange velfærdsproblemstillinger.

VIVE har gennemført en række forløbsundersøgelser på velfærdsområdet, der følger og indsamler information om den samme gruppe af personer over tid. Forløbsundersøgelserne giver et datagrundlag, som varetages med stor omhu, og som kan bruges til at belyse mange velfærdsproblemstillinger. Med den viden er det muligt at følge udviklinger over tid hos målgruppen for forløbsundersøgelserne, hvad enten fokus er på gruppens livsforløb eller på, hvordan indsatser påvirker gruppen.

Nedenunder finder du indgange til oversigter over forløbsundersøgelserne. Oversigterne fortæller kort om undersøgelsernes formål, metode og design – fx hyppighed af undersøgelsesrunder, størrelsen af de undersøgte populationer m.m. Der er også oversigter over udgivelser fra de enkelte undersøgelser og link til mere uddybende websites om undersøgelserne.

Om forløbsundersøgelser

VIVE følger i forløbsundersøgelser blandt andet forskellige grupper af børn, skoleelever, unge, ældre og personer med funktionsnedsættelser. De giver værdifulde oplysninger til de konkrete undersøgelsesformål. Men samtidig giver de store mængder af indsamlede data unikke muligheder for at anvende disse data i andre analyser på det pågældende velfærdsområde.

Et eksempel er, at Årgang 95 – Børneforløbsundersøgelsen blandt børn født i 1995 også har leveret data til en forløbsundersøgelse af anbragte børn.

Forløbsundersøgelser er en stor ressource for samfundet, som kan give viden til gavn for beslutninger. Med data fra flere tidsperioder fra den samme målgruppe er det muligt at følge udviklingen, som potentielt også giver mulighed for at vurdere virkninger af indsatser og samfundsudviklinger i øvrigt.

De store datasæt, som VIVE tilvejebringer gennem forløbsundersøgelserne, bliver behandlet og brugt med største datasikkerhed omkring personfølsomme oplysninger. Det gælder i VIVEs egen brug af disse data, men også i de tilfælde, hvor de indgår i andre videnskabelige analyser. Hvis du er interesseret i en af forløbsundersøgelserne og det tilhørende datasæt, skal du rette henvendelse til projektledere for de enkelte forløbsundersøgelser. Det er VIVE, som er ansvarlig for datasættene og for, at de bruges korrekt i alle henseender, og det er VIVE, som tager stilling til, om og hvordan data kan anvendes i andre videnskabelige arbejder.